موسسه آساد کارت مهرگان
کارت های هوشمند چند منظوره بانکی وغیر بانکی با ارائه خدمات ارزش افزوده مهرگان


لیست مراکز ارائه دهنده کالا و خدمات در سراسر کشور که با شرایط ویژه قرارداد همکاری با شبکه ارزش افزوده مهرگان منعقد نموده اند  به سازمان صادر کننده کارت (مراکز طرف قرارداد با مهرگان ) ارائه می گردد . و کلیه این فهرست از طرف سازمان صادر کننده کارت به اعضا اطلاع رسانی می گردد .

هر هفته آخرین وضعیت مراکز پذیرنده به کلیه سازمان ها اطلاع رسانی می گردد .