موسسه آساد کارت مهرگان
کارت های هوشمند چند منظوره بانکی وغیر بانکی با ارائه خدمات ارزش افزوده مهرگان


          

خدمات ارزش افزوده با هدف کمک به اقتصاد دارنده کارت و حفظ شان و منزلت خانواده آنان و کاهش هزینه زندگی روزمره  راه اندازی گردیده است .

ارائه خدمات ارزش افزوده  به کلیه اعضای این شبکه به منظور دریافت خدمات ویژه و استثنائی در انواع خدمات از جمله خدمات بیمه ای ، رفاهی ، آموزشی ، سلامت و گردشگری ، اقامت و پذیرائی و ورزشی بوده که دارندگان کارت های هوشمند چند منظوره  از 3% الی 50 %  تخفیف هوشمند و آنی از مبلغ خرید را با استفاده از موجودی کارت های بانکی متصل شده به کارت هوشمند چند منظوره خود پرداخت می نمایند.

دارنده کارت هوشمند چند منظوره به ازای خرید توسط کارت های بانکی متصل شده از 2% الی 10% هدیه نقدی بصورت آنی دریافت خواهند نمود که با این مبلغ در کلیه مراکز طرف قرارداد قابل هزینه کرد می باشد.