موسسه آساد کارت مهرگان
کارت های هوشمند چند منظوره بانکی وغیر بانکی با ارائه خدمات ارزش افزوده مهرگان


دستگاه کارتخوان شتابی

 

با تکمیل فرم های بانکی یکدستگاه کارتخوان با امکان اتصال به یکی از حساب ها معرفی شده توسط مدیریت آموزشگاه تامین و بطور رایگان نصب می گردد . 

این دستگاه کارتخوان تمام عملیات پرداخت را همانند سایر دستگاه های کارتخوان فروشگاهی و همچنین قابلیت اتصال کارت های بانکی عضو شتاب به مهرکارت را  دارا می باشد .

مدیران آموزشگاه ها برای دریافت دستگاه کارتخوان نیازمند نبوده که به هیچ یک از بانک ها مراجعه نمایند .

کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز توسط کارشناسان شرکت تکمیل و ارسال می گردد .

از زمان تحویل مدارک و تکمیل فرم ها حداکثر 10 روز دستگاه کارتخوان در آموزشگاه نصب و راه اندازی می گردد.

 

تصاویر مربوط به کارتخوان شتابی لطفا برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید